Graditi ili adaptirati

U blizini Novog Bečeja nalazi se velika, lepa zgrada okružena parkom i borovom šumicom. Zgrada je sazidana od vrlo čvrstog materijala i ima više od deset prostranih prostorija kao i nekoliko manjih sala. Ona je sada veoma zapuštena i mnogomilionska vrednost propada pred očima sviju nas.

Građanima našeg mesta nedostaju mnogi objekti za odmor i rekreaciju a ovo mesto kada bi se uredilo, bilo bi idealno za to. Naravno, ovo bi se moglo koristiti uz izvesna novčana ulaganja. O ovome se, verovatno, ranije raspravljalo, i sada se vrše pripreme za izgradnju lovačkog doma u Novom Bečeju, ali po svim izgledima do njegove izgradnje neće doći. Dosada su obezbeđena sredstva u visini od 25 miliona dinara i ukoliko ostanu neiskorišćena u toku ove godine ona će se ugasiti.

Treba izviditi mogućnosti da li se sa ovim odobrenim sredstvima može izvršiti adaptacija ove zgrade koja je preko potrebna za smeštajni prostor za sve veći broj lovnih turista. Tu bi se mogao smestiti i ugostiteljski objekat a građanima bi se obezbedila mogućnost da vikende i razne izlete provedu u prirodi. Udaljenost nije velika jer postoji autobuska linija s tim što bi se broj vožnji povećao.

Kada se razmišlja o odmaranju misli se samo na more i planine, zaboravlja se činjenica da je nama potreban i ovaj svakodnevni kutak za boravak u prirodi. Možda bi inicijativa o ovome mogla poteći i od naših radnih kolektiva.

Ovaj napis ima samo nameru da navede na razmišljanje da se izvidi mogućnost pronalaženja mesta za odmor i rekreaciju i bilo bi korisno kada bi se preko stranica ovog lista čula i ostala mišljenja.

Povezani članci