Osavremenjen sadržaj rada

Savez za društveno vaspitanje dece opštine Novi Bečej razvija svoju aktivnost preko pet mesnih društava i to: u Bočaru, Novom Miloševu, Kumanu i dva u Novom Bečeju organizovana pri mesnim zajednicama.

Evidencija pokazuje da je u ovim društvima učlanjeno oko 1.500 članova. Dosadašnja aktivnost društva se, uglavnom, svodila na pružanju materijalne pomoći nezbrinutoj deci, deci bez roditelja i porodicama sa više dece. Ipak, to nije i jedina aktivnost. Društva su u većini slučajeva samoinicijativno organizovala niz drugih drušeno – korisnih akcija, posete porodicama, razgovore savetovanja, dečje nedelje, korišćenje bibliotečkog materijala i dr.

U sprovođenju Programa rada Savez je u ovoj godini uz pomoć i puno angažovanje mesnih društava uveo organizovani pedagoški rad sa roditeljima, pružao podršku u rešavanju konfliktnih situacija u pojedinim porodicama, izdvajao pomoć za decu koja se nađu u stanju socijalne potrebe i upućivao ih na letovanje. Poseban akcenat, međutim, dat je u organizovanju raznih dečjih aktivnosti i sprovođenju Jugoslovenskih pionirskih igara. U ovom delu Programa najveću aktivnost pokazale su osnovne škole.

Kod sprovođenja Jugoslovenskih pionirskih igara „20 godina u slobodi“ učinjen je napor da se što više manifestacija izvede na nivou opštine. U tom smislu obezbeđena je puna saradnja Saveza omladine, Narodne tehnike, pionirskih odreda, Pokreta mladih gorana, Kulturno – prosvetne zajednice i Amaterskog pozorišta, a saradnja narodne odbrane doprineće izvođenju akcije „Tragom banatskih partizana – odnosno Kumanačkog i Miloševačkog partizanskog odreda“.

Prema kalendaru aktivnosti prikazane su izložbe dečjih radova u vidu likovnih i literarnih manifestacija, organizovana smotra horova, razgovori o pionirima – borcima rata, pohodi pionirskih odreda, zasađivanje „Aleje slobode“, poseta groblju i spomenicima palih žrtava u Kragujevcu, poseta Tjentištu, a predviđa se i međuškolska saradnja pionira sa školama iz drugih republika.

I pored toga što se radi sa vrlo oskudnim materijalnim sredstvima, rezultati ipak nisu izostali, zahvaljujući u prvom redu školama i prosvetnim radnicima u celini. Posle održavanja godišnjih skupština društava i Saveza izabraće se novo rukovodstvo, a naredni Program rada obuhvatiće svakako i niz drugih zadataka iz ove oblasti.

Povezani članci