Za kratko vreme među najboljima

U toku 1963. godine, u vreme kada se kolektiv „Mlekobanata“ značajno proširivao, u njegovoj sredini obreo se i mladi iz Našica (SRH) Stevan Makoj. On je bio jedan od mnogih koji su tada a i kasnije došli u ovaj kolektiv. Međutim, istovremeno i jedan od onih koji su svoju dalju egzistenciju vezali isključivo za razvoj „Mlekobanata“. Takav utisak se stekao već na samom početku, jer se Makoj brzo uvrstio među najbolje radnike. Kao kvalifikovani radnik kasnije postao je rukovodilac odeljenja prijema i pasterizacije.

Takvim odnosom prema radu, a posebno prema radnicima, skreće pažnju i već neposredno po svom dolasku nalazi se na listi kandidata za Radnički savet, koji mu posle poverenja kolektiva, ukazuje i novo, izabravši ga za njegovog predsednika. Od tada se Makoj skoro u potpunosti posvećuje interesima kolektiva, učestvujući u rešavanju vrlo složene problematike, dajući svoj pun doprinos.

Inače, ovaj dvadesetšestogodišnji mladić član je SK i u svojoj organizaciji je jedan od njenih aktivnijih članova, te time i kao društveni radnik veoma je angažovan u raznim aktivnostima partijske i sindikalne organizacije.

Na nedavnim izborima za organe upravljanja Makoj nije biran u Radnički savet, ali ga je ovaj organ izabrao u novi Upravni odbor, gde je sada predsednik. Sve ovo govori da Stevan Makoj uživa značajno poverenje članova samog kolektiva i kao dobar radnik, saradnik na poslu, a i kao dobar upravljač.

Upitan, na kraju, o sopstvenim željama, Makoj se ni tada ne odvaja od problema radne organizacije.

„Duboko u sebi nosim želju da moja radna organizacija postane po svim merilima industrisko preduzeće -  kaže Makoj visoko akumulativno sa dobrim međuljudskim odnosima u kolektivu. Iako smo na putu da to budemo, potrebno je još uvek mnogo zajedničkih napora svih ljudi da bi se moja želja ostvarila. Korisitim priliku da kažem i o  jednom problemu koji je po mom mišljenju aktuelan u Novom Bečeju. Mislim da je to stambeni problem, posebno što se tiče radnika. Zbog toga bi naši kolektivi morali više sredstava odvajati za ovu svrhu, što pred organe upravljanja stavlja nove zadatke.“

Povezani članci