srenhu
Srpska Pravoslavna Crkva Sv. Nikole

Srpska Pravoslavna Crkva Sv. Nikole

Srpska pravoslavna crkva Sv. Nikole u Novom Bečeju je druga u nizu predstavlјenih građevina iz edicije istorija umetnosti – zaštićeni spomenici kulture na teritoriji Opštine Novi Bečej, posle kuće Vladimira Glavaša u Vranjevu.

Pored kuća bogatijih građana, njihovih palata, letnjikovaca i dvoraca na teritoriji Opštine Novi Bečej, ostale su sačuvane i od velikog su značaja mnogobrojne crkvene građevine - pravoslavni i rimokatolički hramovi. Na ovoj relativno maloj teritoriji evidntirano ih je ukupno četrnaest, uklјučujući Srednjevekovnu baziliku Arača, od kojih je 11 proglašeno za zaštićene spomenike kulture.

Zaštićeni su: Srednjevekovna bazilika Arača (nalazi se 14 km severo-istočno od Novog Bečeja), kapela „Manastir“ i Spc Sv. Nikole, kapela porodice Pulai sa kalvarijom na katoličkom groblјu, kapela Sv. Đorđa na pravoslavnom groblјu (zadužbina Milanka Stankovića) u Novom Bečeju, Spc Sv. Jovana Preteče u Vranjevu, Spc Sv. Arhanđela Gavrila u Bočaru, Spc Sv. Arhanđela Mihajila i Gavrila, Spc Sv. Stefana i Rkc Sv. Marije Magdalene u Novom Miloševu, kao i Spc Sv. Arhanđela Mihajila i Gavrila u Kumanu.

Autor

Vesna Majstorović, Spomenka Urošević i Dragan Rauški

Datum

08 Novembar 2018

Tagovi

Crkve

Pišite nam...

vaše sugestije, predloge, ideje, komentare...