Strana 1 od 5

Da li ste znali...

1. juna 1952. godine otkriven spomenik palim borcima i otvoren Zadružni dom u Kumanu.

O gradu