Iz recenzije

Još pre samo oko 150 godina veći deo prostrane vojvođanske ravnice bio je prekriven močvarama, baruštinama, trsticima i vrbacima. Nakon topljenja snega ili za vreme obilnih kiša, ogromne vodene mase slivale su se sa prostranih alpskih, karpatskih i dinarskih masiva u Panonsku niziju plitko usečenim koritima Dunava, Tise, Save i banatskih vodotoka, iz kojih se voda izlivala daleko u unutrašnjost, zadržavajući se tu više meseci, pa i tokom cele godine.

Vasa Popović, građ. inž. i dipl. ek. org.

Vremenom, moćnim nasipima onemogućeno je nekontrolisano razlivanje reka u vreme povodnja, značajnim melioracionim radovima močvarno zemljište postepeno je pretvarano u obradive poljoprivredne površine sa uredjenim vodnim režimom, a izgradnjom Hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav izvršeno je osnovno višenamensko uređenje voda.

O tako bogatoj prošlosti vodoprivrede postoji brojna dokumentacija: projekti, izveštaji, fotografije i dr., ali je malo Ijudi koji su nalazili vremena da o njoj pišu.

Vasa Popović je jedan od retkih inženjera, koji je, pored izvanrednog stručnog doprinosa koji je dao razvoju vodoprivrede, smogao snage da sakupi mnogobrojnu građu, da je sistematizuje i hronološkim redom predstavi na jedan stručan i istovremeno pripovedački način.

Čitalac knjige stiče saznanje o vrstama vodoprivrednih problema koji su u prošlosti rešavani, o hidrotehničkim rešenjima, o raznim parametrima vodnog režima, o razvoju tehnike i tehnologije, o organizaciji vodoprivrede, o odbranama od poplava i mnogim drugim interesantnim detaljima.

Pisana na jedan ležeran način, običnim rečima, ilustrovana mnogobrojnim fotografijama i kartama, knjiga je namenjena prvenstveno širokoj čitalačkoj publici a isto tako predstavlja dragoceni prilog stručnoj literaturi za sadašnju i buduće generacije vodoprivrednih stručnjaka.

paypal PNG24
ako želite da podržite razvoj sajta donacijom

Da li ste znali...

da je novobečejac Jožef Feher kupio od engleske firme Klejton Šatlevart 1852. godine prvu vršalicu u Ugarskoj, koja je radila sve do 1900. godine?

O gradu