Banatski kulturni centar i nematerijalna kulturna baština

Banatski kulturni centar (BKC), porodična kreativna industrija koja se bavi umetničkim stvaralaštvom, kulturnom i izdavačkom produkcijom, specifična je po delovanju sa lokalnog prema globalnom nivou i negovanju tradicije i koncepta istorijskog multikulturalnog Banata. Sedište BKC-a je u Novom Miloševu, u zgradi koja ima galeriju, biblioteku, prostor za kulturno-umetničke programe i manifestacije, stalnu prodajnu izložbu izdanja knjiga BKC-a (do sada je objavlјeno oko 300 naslova). U ovu prostornu okosnicu BKC je utkao nematerijalnu kulturnu baštinu, ne samo Novog Miloševa i Opštine Novi Bečej, već nastoji da obuhvati ceo višejezički i multikulturalni Banat, negujući specifičnosti jezika, običaja, tradicije, načina mišlјenja panonskog, prečanskog, banatskog čoveka. Svoju delatnost BKC zasniva na podsticanju stvaranja novih, originalnih umetničkih artefakata, knjiga, slika (ali i filmova, multimedijalnih projekata, kulturnih manifestacija itd.) koje kao ustanova kulture predstavlјa stručnoj i široj javnosti.

Biblioteka Banatskog kulturnog centra

Izdavačka delatnost BKC-a, pored objavlјivanja aktuelne poezije, proze i naučnih dela iz raznih oblasti, ima bogatu ediciju Zavičaj u kojoj se savremeno narodno usmeno pevanje, stvarano po ugledu i obrascu usmene književne tradicije, brižlјivo beleži i u modernom vremenu. BKC u svojoj produkciji neguje i ediciju Baština koja se bavi, pored nematerijalne, i materijalnom kulturnom baštinom ove sredine i celog Banata. U ediciji Prevodi, objavlјene su brojne knjige na jezicima nacionalnih manjina u Banatu, vezane za njihov kulturni identitet. Književnim delima u izdanju BKC-a neguje se specifičnost jezika i govora u Banatu, koji odstupa od književnog standarda, ali u narodu veoma živog, prisutnog i bogatog.

Savremena književnost, umetnost i nauka u produkciji BKC veoma često ističe elemente autentičnog kulturološkog obrasca i načina živlјenja u Banatu, kako tradicionalnog tako i modernog, koji na ovaj način bivaju ne samo zabeleženi nego i oživotvoreni u novim umetničkim delima.

Banatski kulturni centar organizuje i pet tradicionalnih kulturnih manifestacija u više gradova (Dani Teodora Pavlovića, Proleće Sime Cucića, Evropski Fejsbuk pesnički festival, Festival ilustracije knjige BookiLL Fest, Sija knjiga majke Angeline) i redovno izlaže svoja izdanja na sajmovima knjiga u Beogradu i Novom Sadu, a izdanja na stranim jezicima na sajmovima u Frankfurtu i Lajpcigu na štandu Ministarstva kulture Republike Srbije.

Umetnička porodica Vlahović, na čelu sa književnikom Radovanom Vlahovićem koji je osnivač i direktor Banatskog kulturnog centra, svoja književna, likovna i multimedijalna dela duboko je prožela svim onim banatskim začinima kao specifičnostima vidlјivog i nevidilјivog autentičnog kulturnog blaga koje čini identitet Banata.

Opiplјivi umetnički artefakti koji to svedoče mogu se videti u galeriji Banatskog kulturnog centra u knjigama i slikama ne samo porodice Vlahović, već i drugih autora iz porodice Banatskog kulturnog centra iz čitave Srbije i brojnih stranih zemalјa.

paypal PNG24
ako želite da podržite razvoj sajta donacijom

Da li ste znali...

da je prema odluci Karlovačkog mira razrušeno utvrđenje na Tisi kod Novog Bečeja 1701. godine, a ostaci temelja su minirani 1911. godine?