banerKIA3

U četvrtak, 6. septembra, skupština opštine Novi Bečej održala je 23. sednicu u ovom sastavu. Pred 22 odbornika našle su se samo tri tačke dnevnog reda, pa je tako skupština usvojila plan korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2018. godinu, a kao organ nadležan za sprovođenje postupka davanja javnog poljoprivrednog zemljišta u zakup, određen je predsednik opštine Novi Bečej.

Govoreći o planu korišćenja poljoprivrednog zemljišta, Milan Stojšin, pomoćnik predsednika opštine za poljoprivredu i vanredne situacije, rekao je: “Ukupno, poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini imamo 18.344 hektara. Ukupno je planirano u zakup i za korišćenje 10.408 hektara, a razlike su izuzete parcele što čini 7.401 hektar. Što se tiče ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta, JS&O 394 hektara u narednih trideset godina. Važeći ugovori o zakupu su “Vojvodina šume”, “Komunalac” i osnovna škola “Josif Marinković” što čini, ukupno, 155 hektara. Korišćenje poljoprivrednog zemljišta bez naknade: Dom za smeštaj duševno obolelih lica “Sveti Vasilije Ostroški” 29 hektara i na osnovnu prava prečeg, infrastruktura, privredno društvo “Vojvodina” Novo Miloševo, 772 hektara. Što se tiče stočara, po pravu prečeg zakupa, javilo nam se 194 stočara, šest nije ispunilo kriterijum, ukupno, imamo 188 stočara. U Bočaru 10, u Kumanu 35, u Novom Bečeju 62, u Novom Miloševu 76 i imamo jednog iz Bečeja, jednog iz Pančeva i jednog iz Borče”. On je istakao i da je stočarima putem javnih nadmetanja ponuđeno 4808 hektara, a da je ukupno zemljišta za licitaciju 5600 hektara dok je ukupan broj javnih nadmetanja 863.      

U okviru tačke posvećene odborničkim pitanjima, postavilo se pitanje veće cene koštanja priključka na kanalizacionu mrežu u Novom Miloševu, nego što to je ta cena u Novom Bečeju. Odgovarajući na ovo pitanje, Saša Maksimović, predsednik opštine Novi Bečej, rekao je: “U ovom trenutku, jeste tačna informacija da preko 150 hiljada košta priključak u Novom Miloševu s obzirom na to da je drugačiji sistem priključivanja nego u Novom Bečeju. JP “Komunalac” ima jedinstveni cenovnik koji važi za celu teritoriju opštine Novi Bečej. U Novom Bečeju je gravitaciona kanalizacija i ne podrazumeva dodatne troškove, te je on nešto jeftiniji u Novom Bečeju, mada je, za mene, i dalje, previše.  Sa građevinskom dozvolom, sa onim što treba da ispune da bi se priključili na kanalizacionu mrežu, on je i u Novom Bečeju negde oko 90 hiljada što je previše za građane. A, u Novom Miloševu, zbog posebnosti te mreže, s obzirom na to da ona radi pod pritiskom, nije gravitaciona kao u Novom Bečeju, podrazumeva dodatne troškove u vidu pumpe, rešetke, nekog burenceta.. Sama ta pumpa je negde oko 900 evra. Pokušavamo da nađemo način da spustimo tu cenu jer za 150 hiljada teško da će se neko priključiti. Mi ne možemo umanjiti cenu pumpe, nju određuje proizvođač, da omogućimo da priključak bude jeftiniji, ali, i da građani, možda, ne uzimaju od našeg komunalnog preduzeća pumpe, iako, verujem da su čak i jeftinije nego na tržištu. Neka građani ukoliko mogu da pronađu jeftiniju tu pumpu za kanalizaciju, pronađu. Dobio sam informaciju da postoji celokupna građevinska dozvola za kompletnu kanalizacionu mrežu da nema potrebe da građani pojedinačno vade dokumentaciju te će im u tom smislu biti 20 do 30 hiljada jeftinije. Toliko, mislim da ćemo moći da usaglasimo potrebe JP “Komunalac”, Urbanizma i puteva i samih građana”. Maksimović je ovom prilikom istakao i da se on zalaže za to da se cena još spusti kako bi se što većem broju građana omogućilo da se priključi na kanalizacionu mrežu.

panel
5620
Članaka
panel
5528
Fotografija

Poslednje fotografije

07.07.2020. (13 fotografija)
Svadbe i običaji

Svadbe i običaji


16.06.2020. (7 fotografija)
Zemljoradnja i stočarstvo

Zemljoradnјa i stočarstvo


 
07.07.2020. (10 fotografija)
Svečanosti i provodi
Svečanosti i provodi

04.01.2020. (20 fotografija)
Kumane
Čudesni crteži profesora Letića
04.01.2020. (10 fotografija)
Folklor Kumana
Folklor Kumana

23.04.2020. (20 fotografija)
Svečani doček crkvenih zvona

Pravoslavna crkva Svetih arhanđela Mihaila i Gavrila u Kumanu

Da li ste znali...

da je 1872. godine, car Franja Josif sa svojim parobrodom pristao u novobečejsku luku, te nastavio svoj put karucama za Beodru?