Edukacija dece o trgovini Ijudima

Tokom oktobra meseca, povodom Evropskog dana borbe protiv trgovine Ijudima - 18. oktobra, edukator za borbu protiv trgovine Ijudima u Crvenom Krstu Novi Bečej, Dunja Svirčev je u tri navrata održala tri odvojene radionice na ovu temu, dve sa decom predškolskog uzrasta, u objektima „Kolibri" i „Leptirić" Predškolske ustanove „Pava Sudarski" i jednu za decu koja pohađaju specijalno odeljenje u Osnovnoj školi „Josif Marinković".

Deca su kroz igru i priču upoznata sa opasnostima koje vrebaju od komunikacije sa nepoznatim Ijudima, kao i koji je pravi način reagovanja u slučaju da ih neko nepoznato lice kontaktira na putu od škole do kuće.