Predstavljen program Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu

Poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Novi Bečej su 2. novembra prisustvovali prezentaciji Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, o aktuelnim podsticajnim merama i mogućnostima kreditiranja.

Prema podacima kojima raspolaže sekretarijat, uprkos obilju privatnih gazdinstava na ovom području, stopa onih koji su aplicirali za podsticajne mere ili kreditiranje je na izuzetno niskom nivou te je cilj da se to promeni.

Kako je poručeno sa skupa, najbitnije je informisati poljoprivredne proizvođače sa svim onim što Pokrajinska vlada radi u cilju razvoja poljoprivrede, kao i sa svim mogućnostima koje se mogu koristiti preko Fonda za razvoj poljoprivrede.

paypal PNG24
ako želite da podržite razvoj sajta donacijom

Da li ste znali...

da je meandar Biserno Ostrvo, u to vreme najveća okuka Tise, dug oko 23 km prosecanjem novog korita 1858. godine u dužini od 8,3 km postaje mrtvaja. Meandar na području Medenjača u dužini od 15 km postao je mrtvaja 1863. godine prosecanjem novog toka u dužini 3,2 km. Ali, je još dugo posle toga meandar korišćen kao glavni plovni put, a prosek postao rukavac. Zbog toga je 1900. godine prosek proširen, a meander zasipan i Medenjača praktično tek 1900. godine postaje mrtvaja.