4. sednica Skupštine opštine Novi Bečej

U okviru 4. sednice Skupštine opštine Novi Bečej odbornici su raspravljali i odlučivali o ukupno trideset šest tačaka dnevnog reda, a između ostalog usvojili su devetomesečni izveštaj o prihodima i rashodima budžeta opštine u ovoj godini, zatim rebalans budžeta opštine za 2016. godinu, smenjivani su i imenovani čalonovi Nadzornih i Upravnih odbora javnih preduzeća i škola u opštini, a došlo je i do razrešenja direktora JP „Komunalac", Miloša Zvekića, na čije mesto je imenovan, kao v.d. direktora Vladimir Radišić.

Odbornici su na 4. sednici Skupštine opštine, između ostalog, usvojili i odluku o usklađivanju osnivačkog akta JP „Direkcija" sa zakonom o javnim preduzećima, promen pretežne delatnosti i poslovnog imena, kao odluke kojima se definišu finansiranja sufinansiranja iz budžeta opštine u oblasti kulture, sporta i programa udruženja. Razmatran je i izveštaj o sprovedenom postupku skidanja useva sa uzurpiranih površina državnog poljoprivrednog zemljišta.