Prihod od "skinutih useva" blizu 2 miliona dinara

Branko Svilengaćin

Zamenik predsednika opštine Novi Bečej, Branko Svilengaćin, predstavio je izveštaj o postupku skidanja useva sa uzurpiranih poljoprivrednih površina u državnoj svojini, na teritoriji novobečejske opštine.

Prema izveštaju komisije, sa ukupno 29,3757 hektara uzurpiranih površina ostvaren je ukupan prihod od 1.862.980,40 dinara. Nakon odbijanja troškova radova u vezi sa skidanjem useva, u budžet republike Srbije je uplaćeno 1.158.652,60 dinara. Lokalna samouprava u Novom Bečeju je u svoj budžet ovim putem unela 463.461 dinar, a novac će biti utrošen za poboljšanje sistema protivgradne odbrane i rad angažovanih strelaca.

Branko Svilengaćin je ovom prilikom pozvao sve poljoprivrednike sa teritorije opštine da legalno zakupe zemljište, te izrazio očekivanje da će u narednom periodu sistem zaštite od uzurpacije državnog zemljišta još bolje funkcionisati i da će se ova pojava, u što većoj meri, umanjiti.