banerKIA3

U Domu kulture opštine Novi Bečej, 3. maja 2019. godine upriličena je svečanost u čast Ištvana Ištvanfija (1840-1924) javnog beležnika iz Novog Bečeja (tadašnji Turski Bečej).

Ištvanfi je studije prava završio u Budimpešti, gde je položio i pravosudni ispit, nakon čega je otvorio advokatsku kancelariju u Novom Bečeju. Nakon toga, ministar pravosuđa ga je imenovao za kralјevskog javnog beležnika u Novom Bečeju, a postao je i član Turskobečejskog udruženja za zaštitu od poplava i unutrašnjih voda. Za svoje zasluge u toku opasnosti od poplava dobio vladino priznanje. Naime, on je bio član delegacije koja je uspela da se izbori protiv već usvojenog tehničkog plana regulacije toka Tise koji je podrazumevao njegovo izmeštanje nekoliko kilometara od Novog Bečeja, što bi imalo katastrofalne posledice na razvoj naselјnog mesta.

Turistička organizacija opštine Novi Bečej i Javnobeležnička komora Mađarske u čast Ištvanu Ištvanfiju upriličile su postavlјanje spomen ploče na kuću gde je nekada živeo, današnja ulica Sonje Marinković. Istoga dana, predstavnici Javnobeležničke komore Mađarske, lokalne samouprave i ostali gosti obišli su obnovlјeni grob Ištvana Ištvanfija na novobečejskom groblјu na koji su položili vence.

panel
5460
Članaka
panel
5384
Fotografija
paypal PNG24
ako želite da podržite razvoj sajta donacijom

Poslednje fotografije

22.05.2020. (10 fotografija)
Svadbe i običaji

Svadbe i običaji


21.05.2020. (10 fotografija)
Zemljoradnja i stočarstvo

Zemljoradnјa i stočarstvo


21.05.2020. (10 fotografija)
Likovi ratova i revolucije
Likovi ratova i revolucije

23.04.2020. (10 fotografija)
Svečanosti i provodi
Svečanosti i provodi

04.01.2020. (20 fotografija)
Kumane
Čudesni crteži profesora Letića
04.01.2020. (10 fotografija)
Folklor Kumana
Folklor Kumana

23.04.2020. (20 fotografija)
Svečani doček crkvenih zvona

Pravoslavna crkva Svetih arhanđela Mihaila i Gavrila u Kumanu

Da li ste znali...

da je meandar Biserno Ostrvo, u to vreme najveća okuka Tise, dug oko 23 km prosecanjem novog korita 1858. godine u dužini od 8,3 km postaje mrtvaja. Meandar na području Medenjača u dužini od 15 km postao je mrtvaja 1863. godine prosecanjem novog toka u dužini 3,2 km. Ali, je još dugo posle toga meandar korišćen kao glavni plovni put, a prosek postao rukavac. Zbog toga je 1900. godine prosek proširen, a meander zasipan i Medenjača praktično tek 1900. godine postaje mrtvaja.