Ova godina bila je godina dokazivanja za JP „Ko munalac“. Uspešan period je iza ovog preduzeća za koju je dobrim delom zaslužna opština Novi Bečej i „Mesna zajednica Novi Bečej“, koji su za razliku od prethodnih godina ove godine poverili 90% posla JP „Komunalac“. JP „Komunalac“ u prethodnih 25 godina svog poslovanja nikada nije dobilo ni šansu ni priliku da radi projekte kao što su izgradnja kanalizacione mreže, odvođenja atmosferskih voda, izgradnja distributivnog gasovoda. Sve je to ranije neko drugi radio: „Mi smo prezadovoljni tretmanom koji opština Novi Bečej ima prema nama, takođe i „Mesna zajednica Novi Bečej“, mislim da je to prirodno da preduzeće koje je opština osnovala ima posla i da radi. Završili smo u roku i projekat odvođenja atmosferskih voda iz ulica Aleksandra Berića, uspešno uz manje probleme koje smo usput rešavali i prebrodili ih na kraju. U toj ulici ljudi su sada dobili prošireni kolovoz, dobili su dve mimoilaznice, postavljene su rigole za odvođenje atmosferske vode, postavljeni su ivičnjaci, tako da je ova ulica sa mnogo aspekata prohodnija, ne zadržava se voda toliko u njoj, tako da smo mi zadovoljni sa svim tim što smo uradili. lnvestitor je Skupština opština Novi Bečej, sredstva su delom obezbeđena putem konkursa, a delom je finansirala lokalna samouprava“ - rekao je Miloš Zvekić, direktor JP „Komunalac“. Osim projekata koje je JP „Komunalac“ realizovao ove godine, čiji su investitori bili „Mesna zajednica Novi Bečej“ i opština Novi Bečej, u saradnji sa ove dve ustanove ove godine je realizovao i manje projekte, finansijski manje, ali po značaju jednake kao i veći projekti. Radi se o nasipanju ulica koje nemaju tvrdu podlogu , nasipanje kolovoza pečenim lomom, kao prva pomoć da ljudi mogu da dođu do svojih kuća u kišnom periodu. Do sada je to bilo nemoguće, nemoguće je bilo da dobiju ogrev, da im otpadna privreda „Brantner“ iznese smeće, a sada sa ovim nasipanjem rešili su taj problem. Nasipanje ulica pečenim lomom urađeno je u delu ulica 1. Krajiška, 2. Krajiška, treći segment ulice Doža Đerđa, u ulici Marka Peričina i u ulici Petra Kočića. Te ulice su sada prohodne bez blata i sve službe mogu doći do naših građana.

panel
5340
Članaka
panel
3860
Fotografija
paypal PNG24
ako želite da podržite razvoj sajta donacijom

Poslednje fotografije

23.10.2019. (10 fotografija)
Svetozar Štefkić
Svetozar Štefkić
13.10.2019. (23 fotografija)
Antifašistička borba u Banatu
Antifašistička borba u Banatu 1941-1944
23.10.2019. (19 fotografija)
Foto-ep o Kumanu

18.11.2019. (11 fotografija)
Priča o domu

Da li ste znali...

da je prvo košarkaško igralište izgrađeno u dvorištu Osnovne škole „Miloje Čiplić“ 1947. godine a imalo je i svoje osvetljenje?