Položeni venci u čast besmrtnog komandanta Aleksandra Berića