Svedočenja i sećanja dr. Konstantina Vukova

profesora univerziteta iz Budimpešte

Dr. Konstantin Vukov je rođen u N. Bečeju, a tu je proveo celo svoje detinjstvo i mladost. U kraju gde je živeo bilo je najviše Jevreja, jer je to prometni deo naselja. On je dobro poznavao više jevrejskih porodica, a sa mnogim svojim vršnjacima Jevrejima se i družio.

Na osnovu svega toga on je mogao biti (i bio je!) vrlo pouzdani pomagač u sastavljanju opšte kartoteke o Jevrejima čiji se prepis nalazi na kraju ove knjige.

Sem toga, živeći dugo godina u Budimpešti, susretao je neke od Jevreja, poreklom iz N. Bečeja, pa je od njih doznao neke podatko o porodicama koje mi je posle toga, putem pisama, a i ličnim kontaktom, prilikom svojih poseta Novom Bečeju i mojoj kući, saopštavao. On je doprineo da se mnoge dileme i nejasni podaci razjasne i provere.

Nije moguće ovde navesti sve podatke koje je dr. Vukov dao ili greške koje je on ispravio, ali je važno da se zna za njegovo bitno učešće u stvaranju onakve istine kakva se sada nalazi u ovoj knjizi.

U Novom Bečeju, septembra 1991. godine

Autor

paypal PNG24
ako želite da podržite razvoj sajta donacijom

Sadržaj

Da li ste znali...

početkom 1975. godine počela je, zahvaljujući sredstvima mesnog samodoprinosa, izgradnja Radničkog doma u Novom Bečeju, u čijem je sklopu projektovana četvorostazna automatska kuglana. Gradnja, ovog kapitalnog objekta, trajala je manje od 16 meseci, a svečano otvaranje je obavljeno 1. oktobra 1976. godine.