Spisak deportovanih porodica novobečejskih Jevreja

Rekonstrukcija po podacima i sećanju

1. Porodica Berger Alfreda, trgovca - otac Alfred, star 45 godina; mati Gabriela, stara 35 godina; kći Klara, učenica, 10 godina; sin Ladislav, rođ. 19. januara 1941. Ovo je poslednje jevrejsko dete rođeno u N. Bečeju

2. Sama - neudata Bergl Aranka, 46 godina

3. Porodica Bergl Djule, trgovca - otac Đula, star 51 godinu; mati Irena, r. Naftali, 43 god.; sin Herman, student, 20 god. streljan ranije; sin Ivan, rođ. 1926. god.; sin Oto, učenik, 1928. god.; sin Friz, učenik, rođ. 1929. g.               

4. Porodica Bergl Ignaca, trgovca perjem (umro 1926. g.) - mati Jozefina, oko 60 g.; kći Rozalija, udata Berger, 40 god.; zet Berger Aleksandar, zlatar, 38 god.

5. Porodica Bergl Jozefa, trgovca - Otac Jozef, 39 god; mati Julija, r. Brandajz, oko 30 g.; kći Natalija, 11 god.; sin Mirko, 4 god

6. Porodica Brumer Ignaca, trgovca (umro 1909.) - mati Berta, r. Rajter, 67 god; sin Marcel 48 god

7. Samac - neženja Brandajz Jozef, trgovac, 42 god

8. Porodica Blum Ignaca, trgovca perjem - muž Ignac, oko 50 god; žena Katalin, r. Herbat 45 god

9. Porodica Deneš Lajoša, trgovca - otac Lajoš, oko 60 g.; mati Eržebet, r. Lošonc, oko 55 g.

10. Porodica Deneš Lasla, knjigovođe - otac Laslo, oko 60 god; mati?; kći Margit, 35 g.; sin Đerđ, 27 god

11. Samac - neženja Deri Imre, ekonomista, DIREKTOR SENĆANSKE PARNE PILANE I MLINA

12. Porodica Ereš Pavla, sajdžije - otac Pal, 37 god.; mati Aranka, 35 god

13. Porodica Fekete Elemera, zubara - otac Elemer, 45 god.; mati Olga, r. Bril, 33 god; kći Mirjam, 11 god

14. Porodica Hauzer Dezidera, priv. činovnika - otac Dezider, rođ. 1902. - umro 1940. g.; mati udova Paulal, rođ. Auslender, oko 35 g.; sin Ernest, rođ. 1928. g. baba Hristin-Etel?

15. Samac - neženja Hauzer Lipot, priv. činovnik, 41 g.

16. Porodica Hauzer Arpada, trg. Pomoćnika otac Arpad, 33 god.; supruga Jozefina, r. Lihtner, 30 g.

17. Samac - neženja Hauzer Janoš, stol. pomoćnik, 29 g.

18. Samac - neženja Hauzer Pal, trg. pomoćnik, 27 g.

19. Porodica Hamburger Dezidera, trgovca - otac , 45 god.; mati - ime nepoznato; kći Maja, 6 godina

deda Eden, 71 godina

20. Porodica Grin dr. Mora, lekara (umro 1940. god.) - mati udova Marija, oko 65 god.;kći Pirođka, udata Vajs, 31 g.; unuka 5 god. - ime nepoznato; kći Verona, 26 godina

21. Samac - neženja Hauzer Bela, trgovac 43 god.

22. Porodica Hiršl Andora, priv. Činovnika; otac Andor, 37 god.; mati Elizabeta, r. Špicer, 30 g.; kći Mirjam, 6 godina

23. Porodica Hiršl Franje, trgovca - suprug Franja ?; supruga Eržebet? (Oboje sudski oglašeni mrtvima MU 114=56, 149=56)

24. Porodica Huven Adama, trgovca kožama - otac Adam 51 g.; mati Ana?; sin Oto, 26 god.; kći Margita - "Dunda", 24 g.

25. Porodica Kanic Abrahama, trgovca - Kanic Abraham, 65 g.; supruga Kristina, r. Pakaček 68 g.

26. Porodica Kanic dr. Dežea, advokata - dr. Dezider, 65 god; supruga Frida - deportovana u V. Bečekereku

27. Porodica Kaštiher Hajnriha, trgovca perjem - Otac Hajhrih, 47 god.; mati Frida, r. Glid?; sin Šandor, r. 16 god

28. Porodica Kaštiher Hinka, trgovca - Hinko, oko 30 god.; supruga - ime nepoznato; sin Mirko, 8 god

29. Porodica Kenig Andora, priv. činovnika - otac Andor, 50 god.; mati Roža, r. Kraus, 41 g.; kći Gizela, 18 god.; sin Henrih, 16 god.

30. Samica - neudata Lebl Adelal, modiskinja, 46 god.

31. Porodica Kraus Erne-a, priv. činovnika - Erne, 37 god.; supruga Jelena, r. Vilhajm, 34 god.

32. Porodica Lebl Andora, trgovca - Andor, 45 god.; supruga Ana, r. Naj, 41 god. sin Endre, 11 god

33. Porodica Lebl Tibora, priv. činovnika; Tibor, 34 god.; supruga Elza, r. Štajner 30 g.; kći Ester 5 g.

34. Porodica Naftali Bernata, trgovca - Bernat, 48 god.; supruga Rozalija, r. Hauzer, 47 god

35. Porodica Naftali Izidora, trgovca - Izidor, 73 god; supruga Franciska, r. Vajs, 72 g.; sin Vilmoš, 45 god

36. Samica - neudata Naftali Roza Nepoznati lični podaci. Oglašena sudski mrtvom MU br. 160=58

37. Porodica Naftali Šandora, trgovca - Šandor?; supruga Fani, rođ. Vajs? Sudski oglašeni mrtvima MU 116 i 117=56

38. Porodica Naftali Vilmoša, trgovca - Vilmoš, 40 godina; supruga Aranaka, 35 godina; kći Katica, 10 godina

39. Porodica Naj Bernata, trgovca - Bernat, 60 godina; surpuga Julija, r. Reh, 54 god.; kći Margita, udata Špirer

40. Pilišer Ferenc, trgovac, živeo u Senti - Ferenc, 42 god

41. Porodica Polak Emanuela, novobečejskog rabina - Emanuel, 61 godina; sin Salamon, 38 godina - Preživeo rat - iselio se u Izrael.; sin Bela, 35 god. - Preživeo rat kao RVZ - Živeo u Nemačkoj; sin Đula, 32 god. Ispravke je dao Dr. ZVI ASARIA iz Izraela

42. Porodica Polak Izidora, trgovca - Izidor 73 god.; supruga Rozalija, r. Hercl, 71 god.

43. Porodica udove Rihter Ilone, r. Šoljmoš - Ilona, vlasnik gvožđar. trgovine, 62 g.

44. Porodica Šafer hermine, udove Samuela, trgovca Deportovani iz Vel. Bečkereka - Hermina Šafer, 56 god.; sin Andor, 34 god.; kći Ilona, udata Jakobović, 32 g.; unuka od 13 god. - ime nepoznato

45. Šejnberger Jozef, mear - živeo sam. Umro u logoru u N. Bečeju, 8. septembera 1941. g.

46. Porodica Šiler Jozefa, trgovca - Jozef, 31 god.; supruga nepoznatog imena; kći Agata, 6 god. - pohađala zabavište 1940-41. g.

47. Porodica Šlezinger Artura, trgovca - Artur, 51. god.; supruga Lora, 50. god.; sin Đerđ. 21. g. - streljan 31.07.1941. u V. Bečkereku; sin Andraš, 17 god

48. Samica udova Šlezinger Hermina, rođ. Naj Julija - Šlezinger - Naj Julija, 86 god

49. Samac - udovac Šlezinger Izidor, 81 god

50. Porodica Šlezinger Jozefa, trgovca - Jozef, 59 god.; supruga Ela, rođ. Ergental, 53 god. sin Ištvan, 21 god. - streljan 31.07.1941. u Vel. Bečkereku; kći Ana, 19 god.; sin Edvin, 14 god.

51. Samac - udovac Šlezinger Jozef, 85 god.

52. Porodica Vajs Aleksandra, kantora - Aleksandar, 51 god.; supruga Ema, 45 god.; kći Bella, 26 god; kći Ana, 22 god; kći Šarlota, 20 god.; kći Irena, 17 god; kći Olga, 16 god.; sin Aleksandar, 14 god.

53. Porodica Vajs Arona, trgovca - Aron, 78 god.; supruga Leopoldina, r. Gajringer, 68 god.

54. Porodica Vajs Imre-a, drvarskog trgovca - Imre, 41 god.; supruga Frida, 37 god.; kći Eva, 17 god.

kći Julija, 14 god.

55. Porodica Vajs Jene-a, trgovca poljoprivred. Proizvodima - Jene, 35 god.; supruga Roža, rođ. Bril, 32 god.; kći Verona, 9 god

56. Porodica Zigler Daniela, drvar. trgovca - Daniel, 46 god.; supruga Jelisaveta, r. Engel, 36 god.; kći Verona, 13 god

57. Porodica Zigler maksa, drvar. trgovca - Maks, 71 god.; supruga Elizabeta, 61 god

58. Samac Đerđ, sin Beamter, udate Kiurski Helene, 20 god. koji je u N. Bečeju živeo poslednju godinu dana i tu ga je zatekao rat

OBJAŠNJENJE:

Rekonstrukcija spiska ovih imena vršena je na osnovu podataka iz matične knjige umrlih opštine Novi Bečej, u kojoj su izvršeni upisi u više mahova, počev od 1946. godine, pa sve do 1959. godine.

Drugi izvor podataka bila su svedočenja poznanika, komšija i ličnih prijatelja, koje sam godinama sakupljao, počev od 1985. godine, a po mogućstvu i višestruko proveravao, gdegod se to moglo.

Sasvim je sigurno da ovde nisu obuhvaćena sva imena, jer je bilo lica koja je poznavao mali broj ljudi, a u međuvremenu je umro velik broj vršnjaka i poznanika pobijenih ljudi, pa je time smanjena mogućnost da se do definitivno tačnog spiska dođe.

U ovom momentu, pak, ovo je do sada jedini spisak takve vrste koji će ipak doprineti da se podstakne kult sećanja!

Tragični bilans unesrećenih ljudi vidi se iz priloženog tabelarnog pregleda:

Doba života muški ženski svega
do 1 godine   1    0    1
od 2-7 god.   1    5    6
od 8-15 g.   5    8   13
od 16-20 g.   8    6   14
od 21-30 g.   7   10   17
od 31-50 g.  29   27   56
od 51-70 g.  13   15   28
od 71-80 g.   6    3    9
preko 80 g.   2    1    3
UKUPNO      72   75 
147      
paypal PNG24
ako želite da podržite razvoj sajta donacijom

Sadržaj

Da li ste znali...

da je prva, do sada pronađena novobečejska razglednica izdata krajem 1898. godine sa slikom crkve Arače i tekstom na mađarskom i srpskom jeziku?