Novogodišnji turnir

Novogodišnji turnir

U zimskom periodu kuglaši su bili izuzetno aktivni, organizovana su kuglaška takmičenja. Tako su za turnir koji je održan 5. decembra 1948. godine, u kuglani „Laslo“ predvideli bogat fond nagrada. Među nagradama se našla jedna guska, 5 litara vina, torta, sandale, 100 komada cigareta.

Kraj 1948. godine, obeležen je Novogodišnjim turnirom u kuglani „Laslo“, koji je trajao pet dana 25, 26. i 27. decembra 1948. godine, 1. i 2. januara 1949. godine.

Prihod kuglaške sekcije iznosio je 18.953 dinara, rashod 15.878 dinara, a čist prihod predat je računopolagaču Franji Jankoviću.

Početkom 1950. godine Jedinstveno fiskulturno društvo „Zvezda“ menja naziv u Sindikalno sportsko društvo „Zvezda“, koje nastavlja bogatu aktivnost.

paypal PNG24
ako želite da podržite razvoj sajta donacijom

Da li ste znali...

da su u gradskom parku postojali sledeći spomenici: spomenik Mađarske slobode, spomenik grofa Karolja Leiningena, spomenik kralja Petra I Karađorđevića i spomenik kralja Aleksandra Karađorđevića?