Zaštićena prirodna dobra u Vojvodini

Na prostorima Vojvodine pod posebnom zaštitom nalaze se sledeće prostorne celine:

- jedan Nacionalni park (FruŠka gora),

- 11 specijalnih rezervata prirode Deliblatska peščara, Obedska bara, Stari Begej-Carska bara, Ludaško jezero, Karadorđevo, Zasavica, Koviljsko-petrovaradinski rit, Selevenjske pustare, Pašnjaci velike droplje, Gornje Podunavlje i Slano kopovo),

- 25 rezervata prirode (manje prostorne celine na kojima je uspostavljen najstroži režim zaštite),

- 10 parkova prirode (Subotičke Šume, Vršačke planine, Zobnatica, Panonija, Park u Temerinu, Tikvara, Park Instituta u Sremskoj Kamenici, Palić, Ponjavica, Begečkajama),

- 166 prirodnih spomenika (geološko-paleontološki i geomorfološki lokaliteti; retki primerci biljnog i životinjskog sveta, botanički i zoološki lokaliteti, drvoredi, stilizovani parkovi),

- jedan predeo izuzetnih odlika (Subotička peščara).

Jedan broj zaštićenih prirodnih dobara na ovom području ima međunarodni status ili je kandidovan za sticanje tog statusa, i to:

- Ramsarska područja: specijalni rezervati prirode Ludaško jezero, Obedska bara, Stari Begej-Carska bara i Slano kopovo.

- IBA područja (Important Bird Areas područja značajna za zaštitu ptica): Nacionalni park Fruška gora (Šira zona oko NP), specijalni rczervati prirode Ludaško jezero, Obedska bara, Stari Begej-Carska bara, Pašnjaci velike droplje, Zasavica, Slano kopovo, Deliblatska peščara i Park prirode Palić, Bečejski ribnjak, Gornje Podunavlje, Jegrička, Jazovo Mokrin, Koviljski rit, okolina Subotice.

- IPA područja (Important Plant Areas - značajna botanička područja): Fruška Gora, Koviljsko petrovaradinski rit, Obedska bara, Carska bara, Slano Kopovo, Gornje Podunavlje, Deliblatska peščara, Selevenjske pustare, Zasavica, Pašnjaci velike droplje, Vršačke planine (Vršačke planine; Mali rit; Margita, Plandište, Jasenovo), Subotička peščara, Palič, Ludaš, Titelski breg, Rimski Šanac, Zabaljska humka sa slatinom, Slatinsko područje Mužlja - Aradac, Slatinska područja oko Doroslova, Slatinsko područje Čoka Ostojićevo Jazovo - Banatski Monoštor, Telečka l (Duboka dolina, Panonija, Lipar Busi), Telečka II (Mali Beograd, Zobnatica, Široka dolina Oreškovič), Telečka III (Mali Iđoš), Severna Bačka 1 (Velike Slatine Gakovo, Široka bara, Bela bara oko Bilića, Rančevo - Riđica, Stanišić, Conoplja Svetozar Miletić), Severna Bačka II (Mali pesak, Martonoš, Kapetanski rit Velebit, Zimonjič oko Kireša), Severni Banat (Banatsko Aranđelovo - Veliki i Mali Siget, Novi Kneževac - Širine, Šulpe majur, Filić, Budžak), Srednji Banat I (Ostrovo; Rusanda; Okanj) i Srednji Banat II (Slatine Sečanj, Neuzina, Botoš, Tontaševac, Orlovat).

- Nominacija za Ramsarska područja: specijalni rezervati prirode Gomje Podunavlje, Koviljsko-petrovaradinski rit, Zasavica i deo Specijalnog rezervata prirode Deliblatska peščara sa područjem Dubovac-Ram;

- Nominacija za Svetsku prirodnu baštinu (program UNESCO): Specijalni rezervat prirode Deliblatska peščara.

- Nominacija za Rezervate biosfere “Čovek I biosfera” (program UNESCO): specijalni rezervati prirode Gornje Podunavlje, Obedska bara i Deliblatska peščara.

paypal PNG24
ako želite da podržite razvoj sajta donacijom

Sadržaj

Da li ste znali...

da je rešenjem iz 1948. godine romanska crkva Arača, kod Vološinova  (tadašnji naziv Novog Bečeja) stavljena pod zaštitu države?