Kuća u kojoj se rodio Vladimir Glavaš – Vranjevo

U ulici Josifa Marinkovića broj 69 nalazi se stambena zgrada u kojoj se rodio Vladimir Glavaš, o čemu uostalom svedoči i natpis na centralnoj fasadi: „Ovde se rodio dr Vladimir Glavaš, veliki narodni dobrotvor 1834 - 1909“. Kuća je sagrađena u prvoj polovini XIX veka. Vlasnik je zgradu zaveštao crkvi. Ova prizemna građevina ima pravougaonu osnovu. Arhitektonski je oblikovana u stilu bidermajera i predstavlja primer bogatije građanske kuće. Fasada je izdeljena pilastrima na polja nejednake dužine. U užim poljima su prozorski otvori. Na zapadnoj fasadi nalazi se velika ajnfort kapija. Sa dvorišne strane nalazi se trem na drvenim stubovima. Sva drvenarija, brave, ključevi, zapete i zidna dekoracija stilski su ujednačeni i stilizovani sa dekorativnom obradom fasade. Kuća Vladimira Glavaša je zaštićena kao spomenik kulture od velikog značaja. Detaljno je obnovljena 2009. godine, kada je dobila novu funkciju i značaj u kulturnoj i turističkoj ponudi ovog dela Banata.

paypal PNG24
ako želite da podržite razvoj sajta donacijom

Sadržaj

Da li ste znali...

početkom 1975. godine počela je, zahvaljujući sredstvima mesnog samodoprinosa, izgradnja Radničkog doma u Novom Bečeju, u čijem je sklopu projektovana četvorostazna automatska kuglana. Gradnja, ovog kapitalnog objekta, trajala je manje od 16 meseci, a svečano otvaranje je obavljeno 1. oktobra 1976. godine.