Enterijer

Raspored prostorija je funkcionalan i prilagođen potrebama građanske porodice. Odiše toplinom i udobnošću. Iz centralnog ulaznog hola (predsoblјa) ulazi se u gostinsku (primaću), devojačku (momačku) sobu i kuhinju. Ručno zvonce u ćošku hola služilo je da najavi ulazak gosta ili da se pozove posluga. Tu je i ložište za grejanje susednih prostorija. Kuhinja je povezana sa holom uskim, jednokrilnim, drvenim vratima i malim otvorom u zidu sa metalnim vratnicama, koja su se otvarala po potrebi, kao šalter kroz koji je posluga posluživala. U kuhinji se nalaze otvoren odžak i zidani šporet za sgtremanje hrane. Soba za poslugu u produžetku kuhinje okrenuta je prema sporednoj ulici. Desno od gostinske sobe, koja gleda na glavnu ulicu, nalazi se spavaća, a levo je radna soba. Spavaća soba povezana je sa devojačkom (momačkom) sobom u kojoj je zidana peć.

Primaća soba

Sačuvani orginalni prozori, vrata, ragastovi, brave, klјučevi, delovi stilskog nameštaja (dve stolice, dva stara kanabea, dva ugrađena plakara u zid) kao i tri portreta, članova ili prijatelјa porodice Glavaš, doprinose autentičnosti i jedinstvenosti ambijenta, dočaravajući duh vremena.

Ovom utisku doprinose i sačuvani delovi unutrašnje zidne dekoracije, naglašavajući potrebu vlasnika za lepotom i reprezentativnošću enterijera. Ovde se sagledava preplitanje stiskih elemenata poznog klasicizma i bidermajera.

Najraskošnija i najbolјe sačuvana jeste zidna dekoracija primaće - gostinske sobe sa naslikanim stubovima sa korintskim kapitelima. Iznad stubova je živopisan floralni i zupčasti friz, a na uglovima tavanice kasetirana kvadratna polјa sa floralnom dekoracijom u sredini. U radnoj i momačkoj (devojačkoj) sobi sačuvan je samo floralni friz pri vrhu zidova. Na sredini tavanice svake sobe je dekorativna cvetna rozeta. Zidovi malog hola su i oslikani različitim motivima: manastir sa crkvom u pozadini, kula i jezero sa pecarošima i seoskim kućama.

Detalji stolarije

Tri idilična pejzaža rađena su ulјanom tehnikom na zidu, crnobelom bojom (oko 30x40 cm) i uokvirena su naslikanim crnim ramovima, tako da predstavlјaju iluziju slike okačene o zid.

Tu je i naslikan gajtan i ekser. I ovde se pojavlјuje friz sa cvetom divlјe ruže. Na jednoj od „slika“ sačuvano je i ime majstora M. Bienenfeld, kao i podatak o vremenu nastanka - 1878. godina. Leva i desna strana zida iznad stepeništa u glavnom ulazu trema oslikane su scenama pitomih predela sa šumarcima i figurama lјudi na konjima.

paypal PNG24
ako želite da podržite razvoj sajta donacijom

Da li ste znali...

da je meandar Biserno Ostrvo, u to vreme najveća okuka Tise, dug oko 23 km prosecanjem novog korita 1858. godine u dužini od 8,3 km postaje mrtvaja. Meandar na području Medenjača u dužini od 15 km postao je mrtvaja 1863. godine prosecanjem novog toka u dužini 3,2 km. Ali, je još dugo posle toga meandar korišćen kao glavni plovni put, a prosek postao rukavac. Zbog toga je 1900. godine prosek proširen, a meander zasipan i Medenjača praktično tek 1900. godine postaje mrtvaja.

O gradu