Industrija

Preteča industrije bili su domaća radinost, zanatstvo, pa u daljoj podeli rada manufaktura do mašinske industrije, automatizacije i ele­ktronike u dalji progres. Kada je Novi Bečej u pitanju onda iznetim pretečama treba dodati još i vodenice, suvače, vetranjače i olajnice, pa do parnih pilana, mlinova i ciglana. To je — na žalost — i sva in­dustrija s kojom su Novi Bečej i Vranjevo zakoračili u dvadeseti vek.

Novi Bečej s Vranjevom, u prvoj polovini dvadesetog veka, nije zabeležio odgovarajući razvoj industrije koji se odvijao u okolnim gra­dovima: Kikinda, Bečkerek i Žombolj, a nije bio daleko ni Semikluš — svi su pripadali tom delu Torontalske županije.

Industrija cigle i crepa, koja se razvija u celom Banatu, na pr­vom mestu služila je za podmirenje rastućih potreba lokalnog stanov­ništva. Samo one veće ciglane u gradovima služile su i za potrebe ši­reg područja. Krajem devetnaestog i početkom dvadesetog veka (1910. godine) u Torontalskoj županiji bilo je dvanaest ciglana, među kojima su i »Brejtkopf K. és Társai elsö tiszai tégla, cserép és agyagárú gyára« (Prva potiska fabrika cigle, crepa i gline) Törökbecse«, koja je počela sa radom 1906. godine. Prostirala se na površini od šesnaest katastar­skih jutara. Bila je na parni pogon. Parna mašina imala je sto trideset konjskih snaga, a fabrika je zapošljavala sto četrdeset četiri radnika, od kojih su bile dvadeset četiri žene.

U Vranjevu je u to vreme već postojala ciglana osnovana još 1869. godine, koja je, početkom ovog veka, radila pod nazivom Wagner Andras tegla és eserépárúgyár.

U Vranjevu je 1910. godine postojala i pivara Herp Adolf Sörgyar Aracs. Parni pogon mašine iznosio je 24 konjske snage, a zapošljavala je pet radnika i proizvodila 228 hektolitara piva.

Pored pivare Vranjevo je imalo i dva mlina na valjke. Mlin koji je proizvodio brašno za tržište, kupio je 1931. godine Anton Lenihardt za 800.000 dinara. Kapacitet mlina, u doba privredne krize radio je sa 50% kapaciteta i takvim radom, 1934. godine, samleo je 240 vagona pšenice i 48 vagona kukuruza godišnje. Mlin je zapošljavao četrnaest rad­nika. Drugi mlin u Vranjevu izgradio je, uoči prvog svetskog rata, Ivan Kovačev. Između dva rata bio je u vlasništvu Bunjevačkih, manjeg ka­paciteta i služio je ušurnu (ujam) meljavu.

U Novom Bečeju je postojao parni mlin Milko Vilmos és Fiai gözmalma, Török Bacse, koji je zapošljavao osam radnika. Isti vlasnik, Milko Vilmoš sa sinovima, pored mlina, imao je i parnu strugaru (pi­lanu), koja se smatra prvom strugarom te vrste u Banatu — osnovana je 1867. godine. Centrala firme Milko Vilmos és Fiai-gezfüresztelepe-Fötelep Budapesten bila je u Budimpešti, a imali su filijale pored No­vog Bečeja još u Segedinu, Romulibanu 1 u još nekoliko mesta. Stru­gara u Novom Bečeju imala je, uoči prvog svetskog rata, mašinu sna­ge 35 KS, a zapošljavala je pet službenika, trideset stalnih radnika, dva učenika i šezdeset nadničara. Proizvodila je rezanu građu i železničke pragove za potrebe lokalnog tržišta, ali i za druga mesta Austro-Ugarske pa i za izvoz u Srbiju.

U Novom Bečeju je u to vreme postojalo i preduzeće domaće ra­dinosti Istvánfi Istvánné sa sto do tristo zaposlenih žena koje su radile kod svojih kuća.

To je bio period kada je industrija tek nastajala u tim isključivo poljoprivrednim krajevima Austro-Ugarske, ali se već i tada osetilo da Novi Bečej nije mamac za razvoj industrije. Upoređenja industrije u okolnim gradovima pokazuju, i kada se radi o istorodnoj industriji, da ona u Žombolju, Kikindi ili Bečkereku ima znatno veće kapacitete od industrije u Novom Bečeju i Vranjevu. Uz to su u tim mestima nicale i druge grane industrije, kao što su tekstilna, metalna i dr.

Posle prvog svetskog rata i priključenja Vojvodine Jugoslaviji ne samo da se nije ubrzao nego se još više usporio razvoj industrije u Novom Bečeju i Vranjevu u odnosu na druga veća mesta bivše Torontalske županije. Istina, u posleratnom periodu se javlja izgradnja elek­tričnih centrala, što je, nema sumnje, predstavljalo značajan napredak ne samo za kulturniji život meštana, nego i u pogledu stvaranja uslova za razvoj privrede.

Novi Bečej je 1923. godine dobio jedan generator za proizvodnju električne energije i njegova snaga je mogla da obezbedi potrebe bioskopa Royal, koji je bio u dvorištu tadašnjeg hotela Royal. Pored bioskopa strujom je snabdevan i najbliži deo centra Novog Bečeja. U to­ku 1926. godine izgrađena je električna mreža i podignuta električna centrala koja je puštena u rad u jesen 1927. godine. Vlasnik centrale je bila firma Romanic i Butor.

Vranjevo je čak nešto ranije dobilo električnu energiju od Novog Bečeja. Razvodna mreža i centrala izgrađeni su 1926. godine, a proiz­vodnja električne energije otpočela je 21. januara 1927. godine. Vranjevačka centrala bila je Vlasništvo jedne švedske firme, a kasnije je pripala firmi Subotička električna železnica i osvetljenje, d.d., Subotica. Ovoj firmi je priplala i električna centrala u Novom Bečeju.

Iste godine, kada Novi Bečej dobija električnu struju 1926/27. go­dine, dolazi do likvidacije fabrike cigle i crepa na Bereku Breitkopf K. és Társai, a ona je prvih godina posle rata već imala tri peći.

Vranjevačku ciglanu Wagner Andraša kupili su već u to vreme poznati proizvođači cigle i crepa u Kikindi, Žombolju i u još nekim mestima braća Bohn. Oni su otkupili i ostatke ciglane Wagner. Proši­rili su ciglanu u Vranjevu s pretežnom orijentacijom na crep, tako je ona uspela da odoli i udarima velike privredne krize, a radila je kao i dotle, sezonski od proleća do jeseni, s brojem zaposlenih od tristo do tristo pedeset radnika.

Do likvidacije ciglane u Novom Bečeju dovela je pored ostalog i okolnost da su u posleratnom periodu i sva okolna sela: Kumane, Melenci i Novo Miloševo imali svoje ciglane koje su uglavnom mogle da ciglom zadovolje potrebe tih mesta.

Nije likvidirala samo ciglana Breitkopf u Novom Bečeju, nego je ionako mala pivara postala nerentabilna, u periodu privredne krize, pa je i ona prestala s proizvodnjom i postala u prvo vreme neka vrsta fi­lijale Pivare iz Starog Bečeja, stovarište starobečejskog piva.

Ista sudbina zadesila je Senćansku parnu pilanu, kako se, posle prvog svetskog rata, nazivala strugara i mlin Milko Vilmoš és Fiai. U periodu krize likvidirana je strugara, a to znači da je oko dvesto rad­nika ostalo bez posla, dok je mlin sa desetak radnika radio sve do za­vršetka drugog svetskog rata, kada su ga Nemci, prilikom povlačenja, početkom oktobra 1944. godine zapalili.

Posle prvog svetskog rata prestala je s radom i domaća radinost, da bi se obnovila tek negde pred izlazak iz privredne krize 1934—35'. godine s proizvodnjom čipki i zavesa, koju je organizovao ruski emi­grant Ozorov. U stvari, to i nije bila nikakva posebna organizacija, ne­go su žene, uglavnom mađarske narodnosti, radile kod svojih kuća i radove prodavale Ozorovu. Ozorov je te proizvode liferovao (isporuči­vao) odgovarajućim trgovcima u Beograd.

Sve do drugog svetskog rata, kao što se vidi, Novi Bečej i Vra­njevo i nisu imali industriju. Sva industrija sastojala se od crepane Braće Bohn u Vranjevu, dva mlina u Vranjevu i jednog u Novom Be­čeju. Jedan od vranjevačkih mlinova i onaj u Novom Bečeju svoju delatnost su usmerili na komercijalnu meljavu, dok je drugi — manji — u Vranjevu imao samo ušurnu meljavu.

Uoči drugog svetskog rata, 1938. godine Jevrejin Gerber, koji se dotle bavio otkupom perja, otvorio je u Vranjevu malu radionicu za proizvodnju pamučnog platna. Ta radionica bila je na parni pogon (pokretala je vršaća lakomobila), a imala je dvanaest tkačkih razboja. Ra­dila je sve do izbijanja drugog svetskog rata.

Sadržaj

NB Info Kanal

Dani Teodora Pavlovića

Mali oglasi

Polovna limarija kao i ostali delovi za Golf 4 : 1.4,1.6,1.8,1.9 . Slanje delova za celu Srbiju. 065-997-6-553
Na prodaju polovni Mercedesovi delovi za sledece klase vozila : A, B, C, E, SLK, CLK, S, ML, R, GL Slanje delova za celu Srbiju . Telefon...
Polovni originalni DELOVI za Alfina vozila 147,156,159,GT,Brera,Djulijete Na sve delove dajemo garanciju da su delovi originalni i ispravni. Delove...

Novobečejski informator

Digitalizuj S(v)E(t)!

Asocijacija mladih opštine Novi Bečej realizuje projekat „Digitalizuj S(v)E(t)!“ koji se bavi edukacijom mladih u sferi informatičke pismenosti i aktivnim traženjem posla. Projekat finansira NIS Gazprom u okviru programa „Zajednici zajedno“. Asocijacija mladih projekat sprovodi u saradnji sa Kancelarijom za mlade opštine Novi Bečej.

Projekat ima dve celine. Prva se bavi edukacijom za rad na računaru. Učesnici edukacija će naučiti kako da koriste računar, kreiraju dokumente, tabele i koriste internet. Učesnici će moći da naprave profile na društvenim mrežama, sajtovima i nalozima za mejl.

Druga celina projekta se bavi edukacijom pri traženju posla. Učesnici će steći znanje o aktivnom pretraživanju oglasa za posao, kako da napišu radnu biografiju, kako da napišu motivaciono pismo i kako da se pripreme za razgovor za posao, kako da pobede tremu i kako da ostave što bolji utisak na poslodavca.

Prijave za edukacije mogu se poslati na e-mail adresu: amo.novibecej@gmail.com. U naslovu mejla treba napisati „Prijava edukacija“, a u telu mejla navesti ime, prezime, broj telefona i naziv radionice(a) ili pozvati na brojeve telefona: 0231772- 222, odnosno 063/8788694. Termini radionica biće naknadno objavljeni.

Da li ste znali...

da je prema odluci Karlovačkog mira razrušeno utvrđenje na Tisi kod Novog Bečeja 1701. godine, a ostaci temelja su minirani 1911. godine?

Vic

Preživi muškarac brodolom i nekako uspe da se dočepa nekog malog ostrva. Gleda on u nebo i zahvaljuje se Bogu: - Bože, hvala što si me spasao! Ali već u sledećem momentu primeti da prema njemu trči gomila domorodaca sa kopljima u rukama. Videvši to, on uzvikne: - Au, sad sam naje*ao! Tad se začuje božji glas s neba: - Nisi naje*ao, oduzmi prvom ratniku koplje i ubij poglavicu! Nekim čudom uspe da otme koplje i ubije poglavicu. Tad će Bog: - E, sad si naje*ao!
 

Rekli su...

Nikad ne sme čovek, niti narod, misliti da je došao kraj. Gubitak poseda lako nadoknadimo. Za druge gubitke nas uteši vreme. Samo jedno zlo je neizlečivo — ako narod digne ruke od sebe.
Gete
 ArtMonopol  Dom kulture dp-ing doo   Rudiplast  Kimpanov nekretnine