Strana 3 od 22

Sadržaj

Da li ste znali...

Prosečna dubina Stare Tise, po matici toka, iznosi oko 170 cm

O gradu