Strana 6 od 9

Da li ste znali...

Prosečna dubina Stare Tise, po matici toka, iznosi oko 170 cm

O gradu