Fudbal za vreme drugog svetskog rata

U okupiranoj Jugoslaviji, današnja Vojvodiina bila je podeljena na tri dela: Srem je pripadao takozvanoj Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, Bačka Mađarskoj, a Banat, pod upravom domaćih Švaba, bio je neposredno vezan za Treći Rajh. U svakoj okupiranoj teritoriji fudbal je bio uključen u tokove koji su se u odnosnoj zemlji odvijali. Tako je fudbal u Bačkoj uključen u takmičenje u okviru Mađarske, Srema u okviru NDH.

Banat se, međutim, bitno razlikuje. Domaći Nemci nisu igrali fudbal, jer je sve mlađe muško stanovništvo bilo mobilisano pa nije ni imao ko da se bavi fudbalom.

U svim mestima gde je bilo uslova da se formiiraju klubovi pripadinika mađarske nacionalnosti, formirani su još u toku leta i jeseni 1941. godine. Sledeće 1942. godine organizovano je prvenstvo Banata u vidu takozvane mađarske lige, kojom su obuhvaćeni svi mađarski klubovi.

Srbi počinju da igraju tek od leta 1942. godime. U mestima gde je, pored Srba, bilo i nemačko stanovništvo, Srbima nije dozvoljeno igranje fudbala i osnivanje klubova. Tako se u Velikom Bečkereku, Velikoj Kikindi, Vršcu, Beloj Crkvi i Pančevu, Srbima ne dozvoljava osnivanje fudbalskih klubova. Mađari, međutim, u tim gradovima, izuzev Vršca i Bele Crkve, imaju svoje klubove.

paypal PNG24
ako želite da podržite razvoj sajta donacijom

Sadržaj

Da li ste znali...

da je, prema jednom obaveštenju iz 1846. godine  jahaća pošta polazila iz Budima u pravcima: Subotice, Sombora i Novog Bečeja, svake nedelje i četvrtka?