Dr Sava Janković

„Šef zavoda za rentgenoterapiju pri Opštoj državnoj bolnici; štampao radove iz dijagnostike i rendgenoterapije, saradnik ,,SVEZNANJA“ - „Sveznanje“ str. 898.

Rođen je u Vranjevu 6. septembra 1887. Maturirao u Novom Sadu 1906. Medicinu studirao u Budimpešti i svršio 1912 godine kao Tekelijanac. Speciajlizovao se za rendgenologiju, bio privatan docent i šef rendgenološkog odelenja Opšte državne bolnice u Beogradu. Umro u Beogradu 1842. od raka. 1912. godine služio državni vojni rok u Boki Kotorskoj i čim je buknuo balkanski rat, odmah je prešao u Crnu Goru, gde je služio dobrovoljno sve do svršetka rata kada je otišao u Pariz na specijalizovanje u rentgenologiji.

Pred I svetski rat, dok je bio u Parizu, dobio je poziv od kralja Nikole s ponudom za lekara na Cetinju, što je on i prihvatio. Došao je na Cetinje i ostao onde, sve do kapitulacije Crne Gore. Tada je preko Albanije prešao u Italiju, a odande u Švajcarsku, gde je radio kod čuvenog Sali-a (Sahli), a potom otišao u Pariz, odakle je posle specijalizovanja od dve godine u rendgenologiji došao u Beograd, gde je postavljen za šefa Rentgenološkog odelenja Opšte državne bolnice.

dr Sava je bio jaka erudicija i ljubitelj umetnosti. Otac mu, star sada (1947) 91 godinu (Orestije Jankoviš - LM), živi u Vranjevu. Saopštenje d-ra Koste Kurteša, psihijatra u Beogradu.

paypal PNG24
ako želite da podržite razvoj sajta donacijom

Sadržaj

Da li ste znali...

da je rešenjem iz 1948. godine romanska crkva Arača, kod Vološinova  (tadašnji naziv Novog Bečeja) stavljena pod zaštitu države?