Parohijalni dom u Vranjevu

Zgrada - sedište srpske pravoslavne crkvene opštine u Vranjevu ulica Josifa Marinkovića br. 69.

Ova zgrada je zaveštena crkvi od nekadašnjeg vlasnika Vladimira Glavaša. Kuća služi kao primer bogatije gradanske kuće iz I polovine XIX veka. U kući se nalaze ostaci stilskog nameštaja (dve stolice, dva stara kanabea, jedan zidni plakar) i nekoliko portreta (4 komada) izvesnih članova bivše porodice Glavaških, koje je rađio slikar Nikola Aleksić. Drvenarija - ragastovi vrata, prozori, tapete i drugo su dekoracije iz odgovarajuće epohe i kao dekorativni rekviziti se izvrsno uklapaju u kućni ambijent. Na glavnoj fasadi je postavljena mermerna ploča sa natpisom: „Ovde se rodio Dr Vladimir Glavaš veliki narodni dobrotvor, 1834-1909. godine.

Zgrada je izrazit i čist primerak kuće iz vremena Bidermajera sa svom intimnošću i toplinom. Kako su delimično očuvane stvari i unutrašnja dekoracija, ambijent je potpuniji i dočarava utisak iz vremena kada je sagrađena. Kao građevinsko, stilsko i estetsko građansko delo treba da bude sačuvana u svom sadašnjem izgledu, usled čega je stavljena pod zaštitu zakona od strane Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, rešenjem broj 941/67. od 1.VI 1968. godine i rešenjem broj 581 od 7. X 1968. godine (za portrete).

Tags: ,
paypal PNG24
ako želite da podržite razvoj sajta donacijom

Sadržaj

Da li ste znali...

da je nova zgrada Doma zdravlja predata na upotrebu 04.10.1986. godine, a iste godine 23. decembra Novi Bečej dobija i sportski centar sa halom?