Ponovo u Industriji stakla – Pančevo

Kad je generalni direktor Staklare Dupur doznao da sam podneo otkaz na položaj direktore Žitoprometa nagovarao me je da se vratim u Staklaru.

U industriji stakla sam postavljen na položaj direktora Biroa za produktivnost rada. Čitav Biro se sastojao od dve službenice i ja. Prvo što sam uradio u novoosnovanom Birou bila je organizacija preduzeća po ekonomskim jedinicama i vezivanje plata za jedinicu proizvoda. Tu našu organizaciju i nagrađivanje objavio sam prilično detaljno u časopisu „Ekonomika preduzeća“ čiji je urednik bio poznati beogradski profesor Ekonomskog fakulteta Kosta Vasiljević – Kostica.

On je ubrzo posle toga objavio da su među tri preduzeća u Jugoslaviji „Elka“ – Zagreb, „Rade Končar“ – Zagreb i Industrija stakla – Pančevo, koja su otišla najdalje u vezivanju plata za produktivnost rada, a Industrija stakla u Pančevu je ipak otišla najdalje. Ona je i troškove proizvodnje i plate vezivala za jedinicu proizvoda, što znači da su radnici zainteresovani ne samo da proizvedu što više, već i da štede na sirovinama, materijalu i električnoj energiji. Sve se to može detaljnije videti u mojim člancima objavljenim 1958. godine.

Te, 1958. godine učestvovao sam na javnom konkursu za rešavanje ekonomskog položaja preduzeća raspisanog od strane lista „Ekonomska politika“ i za svoje rešenje dobio sam drugu nagradu.

Da li ste znali...

da je prvi fotografski aparat u Kumane je doneo Svetozar - Cveta Sekulić, po povratku iz Rusije 1925. godine?

O gradu